Związek Niezależnych Instytucji Finansowych

Kształtujemy przyszłość
rynku kapitałowego

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

NASZA ORGANIZACJA

Związek Niezależnych Instytucji Finansowych

nazwa

stowarzyszenie

forma prawna

385205442

REGON

5252811060

NIP

0000812053

KRS

2019-12-31

data rejestracji

Od 1 stycznia 2022 roku stowarzyszenie jest podmiotem wspierającym Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Pobierz Statut ZNIF Pobierz odpis z KRS

WŁADZE ZWIĄZKU

Michał Stanek

Michał Stanek

Prezes Zarządu

Jakub Strysik

Jakub Strysik

Wiceprezes Zarządu

Marek Rybiec

Marek Rybiec

Członek Zarządu

KOMITET REWIZYJNY

Romuald Olchowicz

Romuald Olchowicz

Przemysław Szalbierz

Przemysław Szalbierz

CELE NASZEJ DZIAŁALNOŚCI

  1. Reprezentowanie środowiska członków stowarzyszenia wobec organów państwowych, organów administracji publicznej oraz przed organami jednostek samorządu terytorialnego.

  2. Upowszechnianie wiedzy o funduszach inwestycyjnych i rynku kapitałowym.

  3. Ochrona interesów prawnych członków stowarzyszenia w zakresie zagadnień dotyczących dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz innych zagadnień z zakresu rynku finansowego.

  4. Prowadzenie badań i analiz na rynku funduszy inwestycyjnych oraz rynku kapitałowego.

  5. Podejmowanie inicjatyw w zakresie kształtowania regulacji prawnych dotyczących dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz rynku kapitałowego.

  6. Podejmowanie inicjatyw oraz wyrażanie opinii w zakresie regulacji prawnych dotyczących dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz rynku kapitałowego.

  7. Kształtowanie jednolitych zasad i standardów postępowania na rynku dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz rynku kapitałowego.

  8. Wypracowywanie dobrych praktyk, jednolitych rozwiązań oraz standardów, w tym również etycznych, w zakresie działalności rynku dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz rynku kapitałowego.

  9. Podejmowanie działań zmierzających do budowania dobrego wizerunku członków.

  10. Współdziałanie z organizacjami, stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi związanymi z działalnością funduszy inwestycyjnych oraz rynku kapitałowego.

AKTUALNA LISTA CZŁONKÓW

F-TRUST logo

F-TRUST S.A.

iWealth Management logo

iWealth Management Sp. z o.o.

KupFundusz logo

KupFundusz S.A.

Phinance logo

Phinance S.A.

Profitum Wealth Management logo

Profitum Wealth Management Sp. z o.o.

Q Value logo

Q Value S.A.

Starfunds logo

Starfunds Sp. z o.o.

>Trójmiejska Kancelaria Finansowa logo

Trójmiejska Kancelaria Finansowa Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

NASZ ADRES

ul. Jasna 19
00-058 Warszawa

MASZ PYTANIE?

ROZWAŻASZ WSPÓŁPRACĘ?